Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

„Uboga, cicha
Stajenka licha,
Pełna Niebieskiej Chwały…”

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a także błogosławieństwa
 od Dzieciątka Jezus życzy
ks. Proboszcz

Życzenia Wielkanocne

Kochani Parafianie i mili Goście

Na czas Świąt Wielkanocnych przyjmijcie z serca płynące życzenia: niech Zmartwychwstały Pan wypełnia Wasze serca pokojem, niech otworzy oczy każdemu z nas na te wartości, które nigdy nie przeminą. Niech Wielkanocna Dobra Nowina, roznieci w nas optymizm i wiarę w lepsze jutro. Niech każdy cieszy się dobrym zdrowiem i doświadcza bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego.

Epidemia – ważne informacje

Kochani Parafianie

Przeżywając czas Wielkiego Postu, który w sposób szczególny został naznaczony pandemią koronawirusa, wyrażamy naszą solidarność i troskę wobec osób dotkniętych w jakikolwiek sposób tą chorobą. W duchu odpowiedzialności za życie każdego człowieka, zachęca się do modlitwy o ustanie panującej pandemii na całym świecie, szczególnie w naszej Ojczyźnie. Osoby przebywające w domach mogą za pośrednictwem telewizji, radio lub portali internetowych duchowo łączyć się z odprawianymi w świątyniach nabożeństwami i w modlitwie różańcowej o godz. 2030 w domach rodzinnych.

Zarządzenie Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii (zaktualizowane dnia 26 marca 2020 roku):

Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. 

Z racji na zagrożenie zakażeniem koronawirusem prosimy, aby ograniczyć uczestnictwo we Mszach św. do 5 osób. Zachęcamy, by korzystać ze środków masowego przekazu, pozostając w domu. Sytuacja właściwie wymaga od nas tego, abyśmy pozostali w domach i uczestniczyli we Mszach św. w domach i mieszkaniach za pośrednictwem mediów. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z rodzin zamawiających intencje.
Pozostali chętni Parafianie mogą uczestniczyć w mszach świętych transmitowanych:
06:00 – Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej:
https://www.youtube.com/watch?v=9RjsejZ8p1o
07:00 – TVP1 Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach
08:00 – Jasna Góra:
https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg