Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Szczególnie pamiętamy wtedy o kapłanach, dzięki którym możemy przyjmować Pana Jezusa pod postacią Chleba. Serdeczne życzenia składamy tego dnia naszemu Księdzu Proboszczowi!

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

Tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje.
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz… Ty wiesz że Cię miłuję.

Drogi Księże Proboszczu!

W tak ważnym dla Ciebie dniu chcemy najpierw podziękować Bogu za dar kapłaństwa, bo przez ten dar otrzymujemy niezliczoną ilość darów duchowych.
Dziękujemy za każdą Mszę Świętą, sakramenty, modlitwę.
Niech Duch Święty Cię prowadzi, abyś głosząc nam Słowo Boże i dając Chrystusa ukrytego w chlebie, sam wzrastał w świętości. Małe gesty życzliwości od nas, parafian: dobre słowo, modlitwa, niech będą dla Ciebie wsparciem.
Szczęść Boże!


 

Niedziela Palmowa

Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w Jerozolimie. Zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku.

Palmy tworzone są z witek wierzbowych, gdyż wierzba jest drzewem, które wiosną najwcześniej budzi się do życia, a w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. https://pl.wikipedia.org/wiki/Palma_wielkanocna

Poniżej palmy w wykonaniu dzieci z naszej parafii:)


 

Podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w trudnym czasie pełnym niepokoju związanego z epidemią, mieliśmy ogromną łaskę przeżywać rekolekcje wielkopostne. Szczególne podziękowania za czas słuchania Słowa Bożego, nauk oraz spowiedzi dziękujemy księdzu Bogdanowi Bańdurowi prowadzącemu wielkopostne zamyślenie. 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. W Nim było życie.”

Przytaczamy te słowa, by podkreślić, jak ważną rolę spełnił Ksiądz w naszym życiu przez te ostatnie dni rekolekcji. Dziękujemy za radość, pokój i  wszystkie owoce tego szczególnego czasu Łaski. Za  kształtowanie naszej świadomości
i postaw religijnych. Każdą dobrą myśl, która została w tym czasie pobudzona, pragnienia i natchnienia, które prowadzą ku Światłości, a także
za najmniejszy nawet dobry czyn, do którego zostaliśmy pobudzeni.


Rekolekcje wielkopostne

„Panie –dziś przed Tobą

chcę w prawdzie stanąć cały.”

12 – 14 marca 2021r.

Piątek12 marca 2021r.

            godz.   900 – Msza święta dla dorosłych

            godz. 1130 – Msza święta dla dorosłych

            godz. 1530 – Msza święta dla dzieci

            godz. 1730 – Droga Krzyżowa

            godz. 1800 – Msza święta dla dorosłych i młodzieży

Sobota 13 marca 2021r.

            godz.   900 – Msza święta dla dorosłych

            godz. 1130 – Msza święta dla dorosłych i dla chorych

            godz. 1530 – Msza święta dla dzieci

            godz. 1800 – Msza święta dla dorosłych i młodzieży

Niedziela 14 marca 2021r.

            godz.   830 – Msza święta dla dorosłych

            godz. 1000 – Msza święta dla dzieci

            godz. 1130 – Suma

                       Gorzkie Żale

            godz. 1800 – Msza święta dla dorosłych i młodzieży

Z sakramentu pokuty korzystamy w piątek i sobotę.

Rekolekcjom przewodniczy Ks. Bogdan Bańdur – Redemptorysta

Na owocne przeżycie rekolekcji wszystkim Parafianom – szczęść Boże.

Jasełka Bożonarodzeniowe

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. Każdego roku przeżywamy radość płynącą z przyjścia na świat Bożego Syna – Wcielonej Miłości.

Radość ta zawsze łączyła się w naszym kościele z wystawieniem jasełek i śpiewem kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 15. Ten rok jest inny… Epidemia, izolacja i zdalne nauczanie wniosły do domów  niepokój i pewnie sporo innych negatywnych emocji.

Uczniowie wraz ze swoimi rodzinami, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły udowodnili, że odległość  nie jest jednak przeszkodą dla ludzi, którzy chcą wspólnie cieszyć się i świętować Boże Narodzenie!

Zapraszamy w tym roku na jasełka i kolędowanie w innym wydaniu… Jasełka , do których aranżacje i nagrania powstały w domach, wykonane w gronie rodzinnym. 

Wielkie podziękowania dla DZIECI, RODZICÓW i każdej osoby, która miała chęć, odwagę i znalazła czas (bo z pewnością każdy nawet krótki występ kosztował dużo więcej czasu niż trwa faktycznie), aby w ten wyjątkowy sposób uczcić narodziny Syna Bożego:

https://www.youtube.com/watch?v=kRRlj6vp9aU&feature=emb_title