Dzień podziękowań dla Małych Parafian

23 czerwca dokonaliśmy podsumowania aktywności najmłodszych parafian. Nagrodzeni zostali Ci, którzy w roku szkolno – katechetycznym 2015/16 wyróżnili się frekwencją podczas niedzielnej Eucharystii oraz szczególnym zaangażowaniem w oprawę Mszy Świętych z udziałem dzieci.