Inwestycje wykonane

2002

 1. Prace związane z modernizacją i funkcjonowaniem plebanii.
 2. Zakupiono nowe tabernakulum.
 3. Wykonano ogrzewanie kościoła metodą nawiewną.

 

2003

 1. Wykonano prezbiterium z marmuru i ołtarz.
 2. Wymiana okien w kościele na aluminiowe.
 3. Wykonano witraże z św. Maksymilianem Kolbe i z Jezusem Miłosiernym.

 

2004

 1. Zostały wykonane kolejne witraże:  bł. bpa  L. Wetmańskiego oraz abpa  J. Nowowiejskiego.
 2. Wymieniono część okien w budynku plebanii.

 

2005

 1. Wykonano kolejne witraże: ze św. Cecylią, św. Franciszkiem oraz postacią Jana Pawła II.
 2. Zostały zmodernizowane stacje Drogi Krzyżowej, nad którymi umieszczono mosiężne kinkiety.

 

2006

 1. Wykonano marmurową ambonkę.
 2. Nagłośnienie do całego kościoła i na zewnątrz oraz na chór.
 3. Dla celebransa i ministrantów dębowe meble.
 4. Krzyż z rzeźbą Jezusa Chrystusa. Poprzedni malowany na desce przekazano do muzeum diecezjalnego w Płocku.
 5. Odejście do wieczności Jana Pawła II upamiętnia granitowa tablica przy nowym dębowym krzyżu misyjnym.
 6. W ołtarzu głównym umieszczono rzeźbę Matki Bożej Niepokalanej w miejsce gipsowej.

 

2007

 1. Wykonano alejki z polbruku na cmentarzu parafialnym oraz parking przed cmentarzem.

 

2008

 1. W kościele zamontowano rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, które poświęcił JE. Biskup Płocki P.Libera w 2008 roku. Dotychczasowe stacje malowane przekazano do budującego się kościoła w Ciechanowie.
 2. W budynku plebanii wymieniono pozostałe okna.
 3. Wykonano kolejne alejki na cmentarzu parafialnym.

 

2009

 1. Zakupione zostały nowe chodniki do prezbiterium i wzdłuż kościoła.
 2. Zakupiono organy firmy „Alborn” i ekran cyfrowy zdalnie sterowany.
 3. Na zewnątrz świątyni wykonana została grota z figurą Matki Bożej Niepokalanej oraz część alejek polbrukowych.

 

2010

 1. W kościele wykonano podwieszony sufit i malowanie.

 

2011

 1. Wykonano ławki dębowe wokół ścian kościoła.
 2. Dobudowano kruchtę boczną do kościoła.
 3. Odnowiono ogrodzenie wokół kościoła i plebanii.

 

2012

 1. Obłożono granitem betonowe schody głównego wejścia od kościoła.
 2. Przeprowadzono modernizację przed budynkiem plebanii wykonując polbruk.

 

2013

 1. Wykonano chrzcielnicę marmurową, postument pod paschał. Dotychczasową drewnianą po renowacji przekazano do budującego się kościoła w Ciechanowie.
 2. Figura Matki Bożej została ozdobiona pozłacaną koroną, a obok figury umieszczono pozłacaną różę.

 

2014

 1. Dobudowa nowej zakrystii – stan surowy.

 

2015

 1. Wykończenie i wyposażenie wnętrza zakrystii.
 2. Wykonano pozostałą część alejek polbrukowych wokół świątyni.
 3. Wykonano kolejne alejki polbrukowe na cmentarzu.
 4. Wykończenie i wyposażenie salki nad zakrystią.

2016

 1. Założono nowe schody oraz drzwi wejściowe do budynku plebanii.
 2. Przebudowano główny ołtarz.

2018/2019

1. Projekt architektoniczny i konstrukcyjny kruchty.
2. Projekt przyłącza wody zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi.
3. Wykonanie części wyżej wymienionego przyłącza.
4. Parking przy kościele – położono 720m2 kostki brukowej.
5. Podjazd dla niepełnosprawnych.
6. Ołtarz polowy.
7. Oświetlenie wokół kościoła – latarnie solarne.
8. Modernizacja zieleni wokół kościoła.
9. Dobudowa kruchty – stan zamknięty.


2020