Niedziela Palmowa

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Palmowa. Wspominamy wtedy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień – najważniejszy tydzień w celebracji Roku Liturgicznego. W uroczystej procesji z palmami uczciliśmy Pana Jezusa Króla, który oddał życie dla naszego zbawienia.