Nowy ołtarz na cmentarzu parafialnym

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, które co roku licznie gromadzą wiernych na cmentarzu. Przychodzimy tu, by okazać pamięć o naszych bliskich zmarłych. Najpiękniejszą formą takiej pamięci jest modlitwa, szczególnie Msza Święta. 

W tym roku po raz pierwszy mogliśmy zgromadzić się na cmentarzu parafialnym wokół nowego ołtarza polowego. Bardzo ważnym elementem, nie tylko estetycznym ale i symbolicznym jest umieszczona przy ołtarzu pieta –  figura Matki Bożej, trzymającej na kolanach martwe ciało swego Syna.  Wymownie oddaje ona uczucia, których często doświadczamy pochylając się nad grobami bliskich osób.