Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

9 czerwca uczniowie klas IV z naszej wspólnoty parafialnej odnowili przyrzeczenia swojego chrztu. Dzieci wyrzekły się grzechu, szatana i wszystkiego co prowadzi w życiu do zła. Wyznały wiarę w Boga w Trójcy Świętej, w Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. W tej uroczystej chwili dzieciom towarzyszyła modlitwa rodziców, chrzestnych oraz wszystkich zebranych w świątyni.