Odpust parafialny 2023

Szaleniec Niepokalanej,
tak Ciebie nazwał nasz wiek,
o Święty Maksymilianie,
Tyś dumą polskich serc!

Wielbimy dziś Ciebie o Boże,
za jego odwagę i hart.
Jak piękny i wielki jest człowiek,
gdy wszystko na służbę Twą dał.