Życzenia Wielkanocne

Kochani Parafianie i mili Goście

Radosna wieść zmartwychwstania Chrystusa rozbrzmiewa dwa tysiące lat. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi wszystkim, niech udziela zdrowia, radości, prawdziwej nadziei w trudnym czasie zmagań z pandemią. Serca wszystkich niech ogrzewa nieustannie miłością i napełnia pokojem.

Wielkanocny wystrój naszej świątyni


Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Szczególnie pamiętamy wtedy o kapłanach, dzięki którym możemy przyjmować Pana Jezusa pod postacią Chleba. Serdeczne życzenia składamy tego dnia naszemu Księdzu Proboszczowi!

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

Tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje.
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz… Ty wiesz że Cię miłuję.

Drogi Księże Proboszczu!

W tak ważnym dla Ciebie dniu chcemy najpierw podziękować Bogu za dar kapłaństwa, bo przez ten dar otrzymujemy niezliczoną ilość darów duchowych.
Dziękujemy za każdą Mszę Świętą, sakramenty, modlitwę.
Niech Duch Święty Cię prowadzi, abyś głosząc nam Słowo Boże i dając Chrystusa ukrytego w chlebie, sam wzrastał w świętości. Małe gesty życzliwości od nas, parafian: dobre słowo, modlitwa, niech będą dla Ciebie wsparciem.
Szczęść Boże!


 

Niedziela Palmowa

Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w Jerozolimie. Zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku.

Palmy tworzone są z witek wierzbowych, gdyż wierzba jest drzewem, które wiosną najwcześniej budzi się do życia, a w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. https://pl.wikipedia.org/wiki/Palma_wielkanocna

Poniżej palmy w wykonaniu dzieci z naszej parafii:)


 

Podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w trudnym czasie pełnym niepokoju związanego z epidemią, mieliśmy ogromną łaskę przeżywać rekolekcje wielkopostne. Szczególne podziękowania za czas słuchania Słowa Bożego, nauk oraz spowiedzi dziękujemy księdzu Bogdanowi Bańdurowi prowadzącemu wielkopostne zamyślenie. 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. W Nim było życie.”

Przytaczamy te słowa, by podkreślić, jak ważną rolę spełnił Ksiądz w naszym życiu przez te ostatnie dni rekolekcji. Dziękujemy za radość, pokój i  wszystkie owoce tego szczególnego czasu Łaski. Za  kształtowanie naszej świadomości
i postaw religijnych. Każdą dobrą myśl, która została w tym czasie pobudzona, pragnienia i natchnienia, które prowadzą ku Światłości, a także
za najmniejszy nawet dobry czyn, do którego zostaliśmy pobudzeni.