“Przybądź Duchu Święty…” – Bierzmowanie

6 marca ,w dniu kończącym rekolekcje wielkopostne miało miejsce w naszej parafii szczególne wydarzenie. Młodzież III klas gimnazjum przyjęła z rąk Księdza Infułata Aleksandra Pasrternakiewicza sakrament bierzmowania. Nowobierzmowanym towarzyszyła obecność i modlitwa Księdza Proboszcza, zaproszonych kapłanów, rodziny oraz wspólnoty parafialnej.

Życzymy im, aby dzięki łaskom płynącym z sakramentu bierzmowania, stawali się dojrzałymi chrześcijanami!