św. Maksymilian Kolbe

Maksymilian Kolbe urodził się w 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jako 12-letni chłopiec doznał objawienia, ukazała się Matka Boża z koronami: białą i czerwoną. Zapragnął obydwu. Niższe Seminarium ukończył we Lwowie w 1912 roku. Po teologii w Krakowie, studiował w Rzymie i tam został kapłanem. Tam też jako nieliczny, bronił nauki Kościoła, gdzie masoni i ateiści wychwalali Szatana. Bronią przeciwko tym poglądom stało się „Rycerstwo Niepokalanej”, którego celem stało się: „Zdobyć cały świat dla Chrystusa”.

Skuteczną bronią była jego modlitwa oraz medalik wybity na podstawie objawień Maryjnych z XIX wieku.

Po powrocie do Polski rozpoczął wydawanie „Rycerza Niepokalanej” w założonym przez niego Niepokalanowie.

W 1930 roku dotarł do Japonii, by tam ewangelizować poprzez Maryję. Założył klasztor w Nagasaki.

Po powrocie do Ojczyzny, przyszła druga wojna światowa. W 1941 roku został aresztowany oraz przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie swoje życie oddał w bunkrze głodu, dobity zastrzykiem z fenolu, by uratować ojca rodziny. Swym heroicznym czynem ukazał, że nie rasa ma znaczenie, ale życie z Bogiem, a miłość silniejsza jest niż śmierć.

Takiego patrona ma nasza parafia, gdzie On – święty Maksymilian, uczy nas prawdziwej miłości.