Święto Miłosierdzia

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy  obchodzimy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego.  Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku w 1931 roku Siostrze Faustynie Kowalskiej. 

“Pragnę aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Największa łaska Niedzieli Miłosierdzia, została związana bezpośrednio z Komunią świętą przyjętą w tym dniu i polega na całkowitym odpuszczeniu win i kar. Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia, aby stała się dla nas Źródłem tej wielkiej łaski, musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którymi są: postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. Spowiedź nie musi być odprawiona w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej. Ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. (wiadomości zaczerpnięte ze strony: https://www.milosierdzieplock.pl/pl/swieto-milosierdzia-najwieksza-laska-2020)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach tego święta w naszej wspólnocie parafialnej. Transmisja Mszy Świętej o 11:30 na Facebooku

Miłosierdzie to przede wszystkim bezinteresowne, dobre uczynki. Często podkreślał to Pan Jezus mówiąc do św. Faustyny m.in. “Córko Moja, większą Mi sprawiłaś radość oddając Mi tę usługę, aniżelibyś długo się modliła. –
Odpowiedziałam: Przecież nie Tobie, o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu. – I odpowiedział mi Pan: Tak, córko Moja, cokolwiek czynisz bliźniemu – Mnie czynisz” (Dz. 1029).

Poniżej zdjęcia najmłodszych czcicieli Bożego Miłosierdzia z naszej parafii i ich sposoby na bycie miłosiernym. Piękny przykład i jednocześnie  motywacja dla wszystkich.

Amelka: “Mój dobry uczynek to przekazanie moich rzeczy na licytację dla małej Zosi, która potrzebuje dużo pieniędzy na leczenie.”

Amelka: “Przed Świętami Wielkiej Nocy pomogłam mamie przygotować świąteczne potrawy. Potem spakowałam jedzenie i słodycze do dużego koszyka. Mama zawiozła kosz Wielkanocny do mojej babci, która mieszka sama. W koszyku nie zabrakło pisanek, białej kiełbasy i żurku oraz ciasta i słodkich dodatków. Babcia bardzo się ucieszyła, bo nie spodziewała się takiej niespodzianki.”

Nadia: “Miłosierdzie Boże polega przede wszystkim na przebaczeniu grzesznikom. Miłosierdziem jest sam Bóg. Miłosierdzie to miłość, uczynki i modlitwa.”

Piotrek i Szymon.

Amelia: “Boże miłosierdzie jest dla mnie wielką miłością od Boga. Dzięki niej czuję się bezpieczna, kochana i szczęśliwa. Bóg pokazuje mi jak bardzo mnie kocha i jak ja powinnam kochać Jego i innych ludzi. Boże Miłosierdzie jest czymś najpiękniejszym, co dał mi Bóg.”

Szymon: “Uczynkiem miłosierdzia w mojej rodzinie jest opieka nad chorym wujkiem. Mój tata i moja rodzina wożą go do lekarza i odwiedzają w szpitalu. Teraz kiedy jest covid-19 wujek jest u nas. Staramy się nigdzie nie wychodzić, bo ma słabą odporność. Pomagam z bratem mojej babci. Razem sadziliśmy warzywa i kwiaty. Zbieramy jajka i karmimy kury. Wczoraj razem z tatą naprawiliśmy babci trzonek od grabi i wideł. Pomagam też mojej mamusi w kuchni i robimy razem różne potrawy.”

Alicja: “Miłosierdzie Boże oznacza dla mnie bezgraniczną i ogromną miłość Boga do człowieka. Bóg jest miłosierny to znaczy, że nawet jeśli popełnimy grzech, to on zawsze pozwoli nam wrócić, jeśli tylko będziemy chcieli i zawsze przyjmie nas z otwartymi ramionami. Jeśli doświadczymy Bożego Miłosierdzia powinniśmy mówić o tym innym, ponieważ głosząc świadectwo dzielimy się dobrem z innymi. A ponieważ Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo jesteśmy jakby narzędziem w Jego rękach. Bóg jest miłosierny poprzez działanie ludzi: dobroć, miłość, przebaczenie. Doświadczając miłosiernych uczynków od innych ludzi to tak jakby doświadczyć Miłosierdzia Bożego, ponieważ Bóg jest w każdym człowieku i działa przez jego słowa i czyny.”

Zuzia:” Boże Miłosierdzie jest to miłość Boga do człowieka. Bóg zawsze nam wybacza i daje kolejną szanse ponieważ nas kocha. Przejawem jego troski było zesłanie swojego syna na Ziemię. Dowodzą temu te słowa: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat ,że Syna swego Jedno rodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Adam: “Miłosierdzie Boże to dla mnie bezwarunkowa miłość Boga do człowieka i człowieka do Boga. To taki drogowskaz, który pokazuje, jak żyć zgodnie z sumieniem. Polega na przebaczaniu i czynieniu dobra. W codziennym życiu dla mnie Miłosierdzie Boże to radość, spokój, czyste serce, gotowość do przyjęcia Pana Jezusa do serca, uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej, bezinteresowna pomoc koledze, koleżance, szacunek dla rodziców, nauczycieli, kolegów i osób starszych.”

Michał: “Uczyni miłosierne w mojej rodzinie to ostatnio opieka nad dziadkami. Robimy i przywozimy im zakupy, aby nie musieli wychodzić z domu. Chociaż mocno chcę ich przytulić, nie spotykam się z nimi żeby byli bezpieczni. Pomogłem też mamie w przygotowaniu obiadu.”

Kacper

Natalka: “Opiekuję się bratem Wojtusiem, który jest chory, razem się bawimy. Pocieszam go, kiedy jest smutny. Uczę go mówić, liczyć. Jeśli zniszczy moje rzeczy, to mu przebaczam. Wojtuś często krzyczy i płacze, wtedy staram się go uspokoić. “

Maja: “Miłosierdzie to rodzaj miłości Boga do ludzi. Jest pochyleniem się silniejszego nad słabszym, bogatego nad biednym, świętego nad grzesznikiem, Boga nad człowiekiem. Miłosierdzie Boga polega na pomaganiu nam i przebaczaniu nam grzechów. Bóg próbuje odnaleźć dobrą drogę, tym wszystkim, którzy Go opuścili i zbłądzili. Boże miłosierdzie jest nieskończone. Bóg jest w stanie przebaczyć wszystko. Zawsze przyjmie nas z powrotem, nieważne jak bardzo Go zranimy. Cieszy się z naszego nawrócenia.”

Kuba: “Dziś pomogłem swej mamie w sprzątaniu i odkurzyłem swój pokój. Bawiłem się z psem i razem z mamą robiliśmy obiad.”

Karol: “Podzieliłem się kanapką w szkole z siostrą która zostawiła kanapki w domu.”

Asia: “Pomagam mamie w domowych obowiązkach oraz w nauce siostrze. “

Julia: “Dla mnie miłosierdzie Boże jest jedna z podstawowych zasad wiary katolickiej. To własnie miłosierdzie Boże pozwala mi żyć wśród społeczeństwa, istnieć, rozwijać się, pogłębiać swoją wiarę. Miłosierdzie Boże podnosi wartość człowieczeństwa, czyni mnie lepszą.”

Karolinka: “Zbierałam w Wielkim Poście pieniążki dla potrzebujących seniorów. Sama również przekazałam swoje oszczędności na ten cel.”