Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Szczególnie pamiętamy wtedy o kapłanach, dzięki którym możemy przyjmować Pana Jezusa pod postacią Chleba. Serdeczne życzenia składamy tego dnia naszemu Księdzu Proboszczowi!

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

Tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje.
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz… Ty wiesz że Cię miłuję.

Drogi Księże Proboszczu!

W tak ważnym dla Ciebie dniu chcemy najpierw podziękować Bogu za dar kapłaństwa, bo przez ten dar otrzymujemy niezliczoną ilość darów duchowych.
Dziękujemy za każdą Mszę Świętą, sakramenty, modlitwę.
Niech Duch Święty Cię prowadzi, abyś głosząc nam Słowo Boże i dając Chrystusa ukrytego w chlebie, sam wzrastał w świętości. Małe gesty życzliwości od nas, parafian: dobre słowo, modlitwa, niech będą dla Ciebie wsparciem.
Szczęść Boże!