Zapowiedzi wydarzeń

29 – 31 marca 2019
Rekolekcje wielkopostne

31 marca 2019
Sakrament bierzmowania – godzina 1600

12 maja 2019
Uroczystość I-ej Komunii świętej – godzina 930

19 maja 2019
Uroczystość Odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego – godzina 930

18 sierpnia 2019
Odpust parafialny