Nowy ołtarz na cmentarzu parafialnym

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, które co roku licznie gromadzą wiernych na cmentarzu. Przychodzimy tu, by okazać pamięć o naszych bliskich zmarłych. Najpiękniejszą formą takiej pamięci jest modlitwa, szczególnie Msza Święta. 

W tym roku po raz pierwszy mogliśmy zgromadzić się na cmentarzu parafialnym wokół nowego ołtarza polowego. Bardzo ważnym elementem, nie tylko estetycznym ale i symbolicznym jest umieszczona przy ołtarzu pieta –  figura Matki Bożej, trzymającej na kolanach martwe ciało swego Syna.  Wymownie oddaje ona uczucia, których często doświadczamy pochylając się nad grobami bliskich osób.


ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

30 września społeczność Szkoły Podstawowej nr 15 zgromadziła się w kościele parafialnym, aby dziękować Panu Bogu za dziesięć lat, które minęły od nadania imienia Świętego Patrona – Franciszka z Asyżu. Uczniowie szkoły prosili o dalsze łaski potrzebne do wzrostu w szkole wartości, którymi żył wieki Święty.

Rozpoczęcie roku szkolno – katechetycznego 2022/23

Przyjmując błogosławieństwo na cały rok szkolny, powierzamy się Bogu, ufni że nasze życie przyniesie  obfite owoce.

 


Zakończenie roku szkolno – katechetycznego 2021/2022

“Panie, przynoszę Ci owoc całorocznej pracy. Jestem znów o rok starsza. Jestem w następnej klasie.  Pozwoliłeś mi poznać tyle Twoich tajemnic. Pozwoliłeś mi stawać się mądrzejszą i lepszą. Dałeś mi tylu dobrych ludzi, którzy mi w tym pomogli.

Dziękuję Ci za moich rodziców,

Za ich trud,

Za ich chleb,

Za ubranie,

Za ich oczekiwanie każdego dnia i pomoc w nauce.

Dziękuję Ci za moich dobrych nauczycieli,

Za panią która sprząta w szkole,

Za każdy dzwonek,

Za każdą lekcję i za każdą przerwę.

Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy mówili mi o Tobie i uczyli mnie być lepszą. Panie błogosław nam na czas wakacji, abyśmy wzrastali w latach,      w mądrości i coraz więcej podobali się Tobie i ludziom.”

24 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolno – katechetyczny. Nie ma piękniejszego sposobu na podziękowanie Panu Bogu, niż Eucharystia. Zgromadzeni na niej tego dnia uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy dziękowali Stwórcy za dobro, którego wszyscy przez te miesiące nauki doświadczyli.