Służba liturgiczna

To 20 lektorów. W jej skład wchodzą: 3 dzieci do lat ośmiu, 13 młodzieży, 4 dorosłych.
Czytają słowo Boże w niedziele i święta oraz wezwania modlitwy wiernych.