Z dziejów parafii

Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1392 roku. W roku 1609 posiadała drewniany, konsekrowany kościół.

Nową, drewnianą świątynię wzniósł około roku 1730 sędzia gostyniński J. Ciechomski. Jednak pod koniec XVIII wieku rzadko w Ciechomicach rezydowali proboszczowie, a nabożeństwa najczęściej odprawiali zakonnicy z Płocka. W związku z tym bp Michał Jerzy Poniatowski przyłączył parafię do Dobrzykowa. Opuszczony kościół uległ ruinie i w połowie XIX wieku został rozebrany.

Dopiero w ostatnich latach została wybudowana nowa, murowana świątynia, którą konsekrował 5 grudnia 1982 roku bp Bogdan Sikorski. Wkrótce potem, 9 stycznia 1983 roku, tenże biskup na nowo erygował parafię Ciechomice.