Boże Ciało w naszej parafii

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest obchodzona w celu publicznego wyznania wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, oddania Mu należnej czci, podziękowania za łaski płynące przez ten Sakrament a także przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez ludzi.

Procesja eucharystyczna, która ma miejsce podczas tego święta, jest publicznym wyznaniem wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Wyraża ona prawdę, że Bóg pielgrzymuje ze swoim ludem. Na koniec procesji śpiewany jest hymn Te Deum laudamus, a celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W niektórych regionach Polski wierni biorą do domów z ołtarzy procesyjnych gałązki drzew, które je ozdabiają. Wierzą, że w tym znaku przynoszą do domu Boże błogosławieństwo.

(informacje zaczerpnięte z: “Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej.)