Parafianie na pielgrzymim szlaku

” Stworzeni do wielkości” pod takim hasłem przebiegała w tym roku Piesza Pielgrzymka diecezji płockiej na Jasną Górę. Wśród wędrujących w 11 grupach pielgrzymów znaleźli się także, jak co roku pątnicy z naszej parafii.
Niech kilka zdjęć z tych niezwykłych rekolekcji w drodze będzie zachętą dla innych do przeżycia trudu i radości pielgrzymiego szlaku.

Cytując za jedną z uczestniczek : ” jest to ogromny wysiłek fizyczny, ale nie idzie się własnymi siłami, jeśli ma się w sercu intencje to Pan Bóg niesie jakby na skrzydłach. W innych okolicznościach taki trud byłby nie do zniesienia”.