Podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w trudnym czasie pełnym niepokoju związanego z epidemią, mieliśmy ogromną łaskę przeżywać rekolekcje wielkopostne. Szczególne podziękowania za czas słuchania Słowa Bożego, nauk oraz spowiedzi dziękujemy księdzu Bogdanowi Bańdurowi prowadzącemu wielkopostne zamyślenie. 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. W Nim było życie.”

Przytaczamy te słowa, by podkreślić, jak ważną rolę spełnił Ksiądz w naszym życiu przez te ostatnie dni rekolekcji. Dziękujemy za radość, pokój i  wszystkie owoce tego szczególnego czasu Łaski. Za  kształtowanie naszej świadomości
i postaw religijnych. Każdą dobrą myśl, która została w tym czasie pobudzona, pragnienia i natchnienia, które prowadzą ku Światłości, a także
za najmniejszy nawet dobry czyn, do którego zostaliśmy pobudzeni.