Powitanie Matki Bożej

30 maja to dzień długo przez nas wyczekiwany. O godzinie 16:15 zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, by oczekiwać na Tę, która w Jasnogórskim Wizerunku nawiedza diecezję płocką. W uroczystej procesji udaliśmy się do miejsca powitania, a następnie przeszliśmy do kościoła, aby uczestniczyć w Eucharystii otwierającej ten niezwykły czas w życiu naszej parafii. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Roman Marcinkowski.

Matka Boska Częstochowska

Smutne Twe oczy i smutna twarz,

Jednak tak dobre serce masz.

Ty darzysz łaską i szczęście dajesz,

W Swojej opiece nigdy nie ustajesz.

Czuwasz nad krajem, czuwasz nad światem,

Spoglądasz na nas zimą i latem.

Kiedy ktoś prosi-Swe serce otwierasz;

Szczodrze Twej łaski ludziom udzielasz.

Potrafisz pocieszyć i siły dodać;

Z Cudownego Obrazu chcesz rękę podać.

Patrzysz na nas z wielką troską,

Boś Ty jest Matką Boską.

Słuchasz naszych serc łkania,

Bo masz tyle miłości do ofiarowania.

Choć smutne Twe oczy i smutna twarz,

Ogromnie kochające serce masz.

 


Fotograf: Jerzy Stankowski – www.spojrzeniafoto.pl