Roraty

Roraty należą do jednych z najstarszych i najbardziej ulubionych nabożeństw do Matki Bożej. W naszej parafii, zgodnie z tradycją, roraty są odprawiane wcześnie rano, nawiązując w ten sposób do symboliki chrześcijańskiej, mówiącej, że przez Wcielenie przyszła na świat “Światłość Prawdziwa”, wzeszło dla nas “Słońce Sprawiedliwości”.

Tegoroczny udział w roratach był połączony z konkursem na Najpiękniejszy Lampion Adwentowy, wykonany przez dzieci w gronie rodzinnym. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w ostatnią niedzielę Adwentu.

Wszystkim uczestniczącym w roratach i w konkursie dzieciom oraz ich rodzinom gratulujemy!