Rozpoczęcie roku szkolno – katechetycznego 2022/23

Przyjmując błogosławieństwo na cały rok szkolny, powierzamy się Bogu, ufni że nasze życie przyniesie  obfite owoce.