Ttriduum Paschalne

Szczyt roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to Święte Triduum Paschalne. 

Wielki Czwartek

Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. W kościołach sprawowana jest Msza zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej. W czasie liturgii wspominamy Ostatnią Wieczerzę, którą Pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku. Ustanowił wówczas sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia kapłanom wyrażamy szczególną wdzięczność za ich często niełatwą posługę. 

Kapłanów Swoich dał nam Bóg,
By nas bronili z mocy złego,
Aby z ciernistych wiedli dróg,
Zbłąkane owce wprost do Niego,
Najświętsze Serce ustrzeż ich,
We wszystkich życia chwilach złych,
Niech czystym sercem służą Ci,
Przez życia swego wszystkich dni!

Z okazji Wielkiego Czwartku życzymy Wam niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz siły potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Wam w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, byście mogli w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Wam Boże!


Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół wspomina wydarzenia zbawcze związane z Męką i Śmiercią Pana Jezusa. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Msza Święta. Liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego. Symbolizuje to zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. 


Wielka Sobota

W Wielką Sobotę od samego rana Kościół gromadzi się przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Jest to dzień ciszy spoczywającego w grobie Chrystusa. 

Szczytem Triduum Paschalnego jest sprawowana w Wielką Sobotę wieczorem Liturgia Wigilii Paschalnej. Świętujemy największe wydarzenie zbawcze – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jest ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Msza Święta rozpoczyna się procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem. Wierni obchodzą kościół trzy razy, śpiewając: “Wesoły nam dzień dziś nastał” i głosząc radość ze Zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc jest największym świętem chrześcijan. W Zmartwychwstaniu Jezusa jest nadzieja naszego zmartwychwstania i chwalebnego życia w niebie.


oprac. na podstawie: Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2010