I Komunia Święta

12 maja o godzinie 16:30 w kościele odbędzie się ostatnie spotkanie przygotowujące do I Komunii Świętej.

13 oraz 14 maja o godzinie 15:00 w kościele parafialnym dzieci wraz z rodzinami przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania przed I Komunią Świętą.

15 maja o godzinie 9:30 dzieci z naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej.

16 – 20 maja o godzinie 18:00 dzieci komunijne uczestniczyć będą w Białym Tygodniu.

Nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego

Obraz Jasnogorski

Kochani Parafianie

Jezus Chrystus jako nasz najlepszy Pasterz, zaprasza nas: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”- są zaproszeniem wciąż aktualnym, abyśmy w świetle Ewangelii na nowo odczytali swoje chrześcijaństwo. Wielu z nas potrzebuje doświadczenia miłości Boga i miłości drugiego człowieka.
Taką okazję dają misje parafialne przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani. To Matka Syna Bożego jest Tą, która pomaga nam, oręduje za nami, ociera łzy.
„Obecny wiek będzie religijny albo go wcale nie będzie” powiedział Andre Maleraux. Niech więc czas misji świętych pomoże nam ożywiać wiarę, doświadczyć miłości miłosiernej Jezusa Chrystusa i dodać męstwa, by swym życiem świadczyć, że jesteśmy prawdziwymi Jego uczniami. Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w misjach w dniach 25 – 30 maja 2016 roku.

Proboszcz Parafii ks. Leszek Żuchowski

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Środa 25.05.2016 * Dzień Chrztu św. *
2000 – Msza św. z nauką misyjną
2100 – Apel Jasnogórski

Czwartek 26.05.2016 * Dzień Eucharystii *
800 – Msza św. z nauką misyjną
1000 – Msza św. z nauką misyjną i procesją do czterech ołtarzy

Piątek 27.05.2016 * Dzień Krzyża świętego *
1000 – Msza św. z nauką misyjną
1700 – Droga Krzyżowa – poświęcenie Krzyża Misyjnego
1800 – Msza św. z nauką misyjną
2000 – Msza św. z nauką misyjną
2100 – Apel Maryjny

Sobota 28.05.2016 * Dzień pojednania *
930 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
1000 – Msza św. z nauką misyjną
1430 – Adoracja Najśw. Sakramentu
1500 – Msza św. z nauką dla dzieci
1730 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 – Msza św. z nauką misyjną
2000 – Msza św. z nauką misyjną
2100 – Apel Maryjny

Niedziela 29.05.2016 * Dzień małżeństw i rodzin *
Msze św. o 830, 1000, 1130
oraz 1800 z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Poniedziałek 30.05.2016 * Dzień Nawiedzenia *
1000 – Msza św. dla młodzieży ze Szkoły im. L. Bergerowej
1615 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja do miejsca powitania ikony Matki Bożej
1700 – Powitanie Matki Bożej – msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa R. Marcinkowskiego
2100 – Apel Jasnogórski
2200 – Czuwanie młodzieży
2330 – Modlitwa za zmarłych
2400 – Pasterka Maryjna z udziałem kapłanów pracujących

Wtorek 31.05.2016 * CZUWANIE MODLITEWNE PRZED IKONĄ JASNOGÓRSKĄ *
730 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 – Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych
1030 – Msza św. z nauką dla dzieci
1200 – Msza św. dla młodzieży
1500 – Msza św. na zakończenie Nawiedzenia

Misjom przewodniczą:
ks. dr Piotr Stolecki i ks. dr Marek Wilczewski

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo,
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości
i cierpienia, wszystko czym jestem i co
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się
Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi
siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą
Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego
Syna i Twoim.
Amen.

BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY
(hymn nawiedzenia)

1. Błękitne rozwińmy sztandary,
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń.
Niech w sercach zagorze znicz wiary,
I gromka niech ozwie się pieśń.
Spod znaku Maryi rycerski my huf,
Błogosław nam Chryste na bój.
Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów.
My Polska, my naród, lud Twój!

2. Już świta, już grają pobudki,
Już Jezus przybliża się k’nam.
Żyj święta radości, precz smutki,
Pan idzie i pierzcha w cień kłam.
Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg,
Pan idzie na świata siąść tron.
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk,
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!

3. O Bogarodzico, Dziewico,
Tchnij siłę w Maryjny ten zew.
Z otwartą stajemy przyłbicą,
I serca Ci niesiem i krew.
Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot,
W zwycięski Ty powiedź nas szlak,
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak,
Do nieba pokieruj nasz lot.

Powyższe informacje można pobrać jako ulotkę w formacie PDF tutaj.

Grób Pański w naszej parafii – czuwanie modlitewne